atropine

65 tekstów – auto­rem jest at­ro­pine.

Bo kiedy ktoś łamie nam ser­ce, to nie można nie myśleć i nie
czuć. Bo wte­dy na­wet w tłumie ludzi jest prze­raźli­wie cicho. I możemy tylko
jeszcze ciszej mod­lić się o to, żeby wszys­tko pos­kle­jało się jak najszybciej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 kwietnia 2015, 03:38

Wiesz, nie chodzi o łap­czy­we dłonie na ciele i głośny od­dech w oko­licach pra­wego ucha. Nie.
O ciepłą dłoń w lo­dową noc tuż pod ser­cem, która nie wie za bar­dzo, czy może i po­win­na. Ale jest. Bo chce i próbu­je. Bo kiedy się kocha, to się jest i nie znika. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 stycznia 2014, 19:01

Trzeźwi ludzie są szczęśli­wi. Nie muszą nic ro­bić, nie muszą pić, żeby się uśmie­chnąć późną nocą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 lipca 2013, 23:05

Można zak­ry­wać us­ta, szu­kać spełnienia, łapać je­go sto­py i ma­lować og­romne ser­ca w ka­len­darzu w kuchni. Być na nic i na wszys­tko. Pod tęczą i na tar­czy. A ja mam dość wra­cania na tar­czy pod Twój koc po cichu. Dob­rze, że jes­teś. Zostań. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 kwietnia 2013, 23:16

To wszys­tko jest ob­ce dziś. I zma­lałam jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 września 2012, 00:12

Cza­sem spo­tyka­my ludzi, którzy nie zos­taną z na­mi dłużej niż kil­ka dni lub godzin. Bo życie tak chce i los mu sprzyja. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2012, 22:38

Opo­wiadałam Ci jak bar­dzo boję się życia z Nim, a Ty mi to 'życie' zabrałaś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lutego 2012, 17:17

Wyima­ginuję Ciebie jak Len­non swoją Yoko w łóżku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 września 2011, 00:10

Zos­tań moim bre­loczkiem. Od kluczy nie uciekniesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 maja 2011, 20:58

Śniłam w je­go po­wiekach sen o sa­mej sobie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 maja 2011, 16:50

atropine

Obserwuję świat po cichu, zagryzam wargi i... zamarzam.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

atropine

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2015, 03:38atropine do­dał no­wy tek­st Bo kiedy ktoś łamie [...]